Нашият екип

Д-р Калина Колева, м.д.

Кардиолог

Д-р Калина Колева е доказан специалист с над 19 години клиничен опит, от които 7 години в болници в Германия. Завършва медицина през 2004г. в Медицински университет – София с отличие. 2009г. придобива втора магистратура по „Здравен мениджмънт и обществено здраве“ към МУ-София. Защитава дисертация в областта на кардиологията през 2010г. към МУ-София и придобива научната степен доктор медик (PhD).

Работи като лекар в България и придобива специалност по Вътрешни болести (МУ-София, 2011г.). От 2011г. нататък работи като лекар в Германия, където придобива втора специалност по Спешна медицина (Baerische Landesaerztekammer, Мюнхен, 2015г.) и трета – по Кардиология (Baerische Landesaerztekammer, Мюнхен, 2016г.). 2018г. придобива сертификат по ехокардиография, Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Освен в областта на вътрешните болести, спешната медицина и кардиологията, притежава клиничен опит и в областта на интензивната медицина, анестезиологията, реанимацията и на ангиологията (съдовата медицина).

Има над 28 научни публикации у нас и в чужбина. Активен член е на Немското кардиологично дружество и непрестанно повишава квалификацията си чрез медицински курсове, семинари и конгреси. 

Д-р Иванчо Иванов, м.д.

Кардиолог

Д-р Иванчо Иванов е кардиолог с над 30 години клиничен опит, от които 17 години /от 1986 до 2003 год/ като главен асистент в Клиника по спешна кадиология на УМБАЛ “Царица Йоанна- ИСУЛ“, а от 2003 г като кардиолог на свободна практика в МЦ „ИСУЛ“, на който е един от основателите и дългогодишен управител.

Завършва медицина през 1980 г. в Медицински университет – София с отличие. През 1986 г. придобива специалност по вътрешни болести, а през 1980 г – по кардиология и ревматология. Защитава дисертация в областта на кардиологията през 1985 год. като редовен аспирант при Институт по геронтология в Киев и придобива научната степен кандидат на медицинските науки (PhD). Има над 50 научни публикации у нас и в чужбина. Има опит като експерт по лекарствени средства и участия в клинични проучвания на лекарствени продукти.

Д-р Иванов е един от първите кардиолози в България със сертификат по ехокардиография. Член е на Българското дружество по кардиология, към което е участвал е в работните групи по ехокардиография и сърдечна недостатъчност. Има богат клиничен опит в лечението на артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност и ритъмно-проводни нарушения, като в работата си прилага всички неинвазивни методи на диагностика – ехокардиография, велоергометрия, 24-часово Холтер – мониториране на електрокардиограма и артериално налягане.