Медицински услуги

Прегледи, диагностика и лечение

на пациенти със сърдечно-съдови заболявания:

  • Артериална хипертония
  • Сърдечна недостатъчност
  • Ритъмнопровдни нарушения
  • Сърдечни пороци
  • Миокардити и перикардити

Предоперативна консултация

с предопределяне на оперативния риск и подготовка за операции.

Дълготрайно проследяване

на пациенти със сърдечно-съдови заболявания.

Проследяване

на пациенти на антикоагулантна терапия (медикаменти за разреждане на кръвта). 

Функционални изследвания

на сърдечно-съдовата система:

  • ЕКГ
  • Eхокардиография
  • 24-часово ЕКГ-холтер мониториране

Консултация

по документи. 

Ценоразпис

Първичен преглед с ЕКГ

40 лв

Ехокардиография

40 лв

Кардиологичен пакет - първичен преглед с ЕКГ и ехокардиография

75лв

Вторичен преглед (в рамките на 30 дни от първичния)

30 лв

ЕКГ с разчитане

15 лв

24-часово ЕКГ-холтер мониториране

50 лв

Консултация по документи

20 лв